خدمات

khadamat

فعالیت های شاخص واحد تولیدی شرکت سامان نیرو

 • تولید و ساخت انواع فیوزلینکهای فشار متوسط
 • تولید و ساخت کات اوت فیوز با مقره پلیمری
 • تولید کات اوت تیغه ای(کلید جدا ساز هوایی) با مقره پلیمری

فعالیت های شاخص واحد اجرایی شرکت سامان نیرو

 • اجرای کلیه پروژه های مربوط به شبکه ها و  پست های توزیع نیروی برق
 • نصب، راه اندازی و تست تاسیسات برقی ، شبکه ها و پستهای واحدهای صنعتی و ساختمانی
 • نصب، راه اندازی و تست تاسیسات گرمایش و سرمایش واحدهای صنعتی و ساختمانی
 • بهره برداری از شبکه های توزیع نیروی برق و سرویس و بازسازی پست های مربوطه
 • بهره برداری و نگهداری شبکه ها و پستهای برق داخلی مجموعه های مختلف

فعالیت های شاخص واحد مهندسی شرکت سامان نیرو

 • طراحی، مشاوره و نظارت شبکه های توزیع نیروی برق
 • طراحی، مشاوره و نظارت شبکه های توزیع نیروی برق داخل مجموعه ها
 • مشاوره در زمینه استفاده از نیروگاههای مقیاس کوچک
 • طراحی، مشاوره، نظارت بر نحوه برون سپاری فعالیت های مربوط به بهره برداری، تعمیرات و نگهداری  شبکه های برق
 • اجرای پروژه های اتوماسیون