قرارداد تعمیرات شبکه های ۲۰کیلوولت و فشار ضعیف و سرویس پست های ۲۰کیلوولت هوایی و زمینی به صورت گرم و سرد در امور غرب شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

در خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۴, نوشته شده در: اخبار توسط
Comments are closed.