قرارداد مشاوره و تهیه سند فرآیند بهره برداری, شاخص پایانی و نظارت بر استقرار آن با شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

در بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۴, نوشته شده در: اخبار توسط
Comments are closed.