خدمات و فعالیت ها

khadamat copy

* طراحی و اجرای  پروژه های اجرایی و پیمانکاری توزیع نیروی برق
* نظارت بر اجرای طرح های برقی و مکانیکی
* مشاوره در زمینه های برق و انرژی
  • خدمات مشاوره ای خرید برق
  • افزایش کیفیت برق، بهینه سازی مصرف وکاهش هزینه ها 
  • خرید، نصب و بهره برداری تجهیزات تولید برق 
 * تولید کننده تجهیزات برق
  • کات اوت فیوز سه مرحله ای
  •  کات اوت فیوز پلیمری
  •  تیغه کات اوت (غلاف)
  • کات اوت تیغه ای( کلید جداساز ۶۳۰ آمپر)
  • فیوز هولدر(جهت پستهای فوق توزیع)
  • انواع المنت فیوز