بازرگانی

برخی از اقدامات انجام شده:

 • همکاری گسترده با شرکت تابش تابلو
 • همکاری با شرکت ارکيد کالا
 • همکاری با شرکت اصفهان فيوز
 • همکاری با شرکت خزر گستر
 • همکاری با شرکت مهندسی سنس
 • همکاری با شرکت رحیل
 • همکاری با شرکت پرشین تجهیز
 • همکاری با شرکت نیرو قطعه
 • همکاری با شرکت تسلا برق
 • همکاری با شرکت آرا نیرو سپاهان
 • همکاری با شرکت نیرو کلید
 • همکاری با شرکت نتکو
 • شرکت حیات صنعت البرز
 • همکاری با شرکت توزيع برق استان چهارمحال و بختياری در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق استان اصفهان در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق استان مازندران در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق جنوب استان کرمان در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق شمال استان کرمان در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق جنوب استان آذربایجان غربی در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق جنوب استان کردستان در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق جنوب استان کرمانشاه در راستای تامین قطعات
 • همکاری با شرکت توزيع برق جنوب استان گیلان در راستای تامین قطعات