طراحی

برخی از اقدامات انجام شده:

  • طراحی پروژه راه اندازی برق کارخانه اکسیژن سازمان انرژی اتمی
  • طراحی فیدرگیری پستهای شهرک صنعتی سگزی جهت صنایع صنعتی ریخته گری
  • طراحی اتوماسیون پست عمار شهرک صنعتی سگزی
  • طراحي قسمت برق تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان
  • طراحی سیستم های جریان ضعیف دانشگاه و سالن ورزشی چند منظوره صالح آباد
  • طراحی سيستم برق برج مرواريد- تهران
  • طراحی انبار سرد قهدريجان