مشاوره

برخی از فعالیتهای  انجام شده:

  • قرارداد راه اندازی برق کارخانه اکسیژن سازمان انرژی اتمی
  • مشاوره برق کارخانه غلطک سازان در زمینه اخذ انشعابات برق و بهینه سازی وضعیت پستها
  • مشاوره شرکت قالی سلیمان در زمینه توسعه شبکه برق و بهینه سازی مصرف انرژی
  • مشاور شرکت تسلا برق
  • مشاور شرکت کارخانجات تابناز
  • مشاور شرکت چدن سازان
  • مشاور برق ساختمان برج باران (تهران)
  • مشاور تجهیز آزمایشگاه فشار قوی شرکت تسلابرق
  • همکاری و مشاوره با شرکت متين نيرو
  • همکاری و مشاوره با شرکت فنی مهندسی سازان گستر