قرارداد اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

در دی ۲۷ام, ۱۳۹۷, نوشته شده در: اخبار توسط

قرارداد اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
* امور برق شهرستان خمینی شهر
* امور برق شهرستان فریدون شهر

Comments are closed.